Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.     
     Hizmetlerimiz   Belgeler » Dökümanlar »   
 

   Haberler
ISO 9001:2008 Yayınlandı
   Tüm haberler
 

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
AMAÇ :
Bu prosedür ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonunun hazırlanması, onaylanması değişikliği ve dağıtım esaslarının belirlenmesi amacı için hazırlanmıştır.

SORUMLULAR :

Genel Müdür, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Başkanı, Yönetim Temsilcisi ve tüm birim müdürleri sorumludur.

UYGULAMA :

Dokümanların Hazırlanması ve Onaylanması

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

Kalite Yönetim Sistemi ve 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği temel dokümanı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı, 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını karşılayacak şekilde Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır, Genel Müdür tarafından onaylanır.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı; kapak sayfası, içindekiler sayfası, revizyon sayfası, şirket tanıtımı, organizasyon yapısı ve görev tanımları, referans olarak alınan Standartlarda yer alan temel şartlara ilişkin olarak firmamız bünyesinde yapılan faaliyetler yer alır.

Prosedürlerin Hazırlanması

Prosedürler Yönetim Temsilcisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Başkanı tarafından sistem standartlarında belirtilen şartları karşılayacak şekilde ve ilgili oldukları faaliyetleri kim yada kimler tarafından ne şekilde yerine getirileceğini ayrıntılı olarak açıklayacak şekilde hazırlanır, Genel Müdür tarafından onaylanır.

Doküman hazırlamada kullanılan kağıtta aşağıdaki bilgiler bulunur;

 • Firma Adı
 • Doküman Kodu
 • Doküman Adı
 • Revizyon No
 • Revizyon Tarihi
 • Sayfa No
 • Hazırlayan / Onaylayan

Prosedürlerin yazılımında aşağıda belirtilen format kullanılır:

AMAÇ : Prosedürün yazılım amacı ve hedefi belirlenir.

SORUMLULAR : Prosedürde belirtilen faaliyetlerin kim yada kimler tarafından yerine getirileceğini açıklar.

UYGULAMA : Prosedürün ilgili olduğu faaliyet yada faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceği detaylı olarak anlatılır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR : Prosedürde anlatılan faaliyetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olabilecek diğer dokümanlar belirtilir.

Proseslerin Hazırlanması

Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda sistemin daha etkin ve basit şekilde uygulanmasını sağlamak için proses etkileşimleri Yönetim Temsilcisi tarafından, prosesler ise ilgili birim müdürü tarafından doküman hazırlamada kullanılan kağıtta hazırlanır ve Genel Müdüre onaylatılır.

Talimatların Hazırlanması :

Talimatlar ilgili oldukları işi basit, kolay anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde ilgili birim müdürü tarafından doküman hazırlamada kullanılan kağıtta hazırlanır yada hazırlatılarak onaylanır.

Talimatların yazılımında aşağıdaki format kullanılır :

SORUMLULAR : Talimatta belirtilen faaliyetlerin kim yada kimler tarafından yerine

getirileceğini açıklar.

AMAÇ ve KAPSAM : İhtiyaç duyulması durumunda talimatlarda yer verile bilinir.

UYGULAMA : Talimatın ilgili olduğu faaliyet yada faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yerine

getirileceği detaylı olarak anlatılır.

GÜVENLİK : İhtiyaç duyulan iş talimatlarında Güvenlik Talimatı bölümü bulunur. Gerek görülmeyen talimatlarda bu madde yer almaz.

İLGİLİ DOKÜMANLAR : Talimatlarda anlatılan faaliyetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olabilecek diğer dokümanlar belirtilir.

 Formların Hazırlanması :

Hazırlanan prosedür veya talimatlarla ilgili formlar ilgili birim müdürleri tarafından hazırlanır.

Formlarda aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • Firma Adı
 • Doküman Kodu
 • Doküman Adı
 • Revizyon No
 • Bilgisayar ortamında takip edilen formlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’ lu bilgiler dosya adında belirtilir.

 Şartnamelerin Hazırlanması :

Kalitemizi etkileyen malzemelerin teknik şartnameleri Yönetim Temsilcisi tarafından doküman hazırlamada kullanılan kağıtta hazırlanır ve Genel Müdür tarafından onaylanır.

 Görev tanımlarının Hazırlanması :

Müdür ve birim sorumlularının görev tanımları Genel Müdür tarafından, personelin görev tanımları bağlı bulundukları ilgili birim müdürü tarafından hazırlanarak onaylanır.

 Dokümanların Kodlanması , Dağıtımı ve Güncelliği

Onaylanan dokümanlar Yönetim Temsilcisi tarafından Doküman Kodlama talimatına göre kodlanarak Doküman Güncel Durum Listesine kayıt edilir. Yönetim Temsilcisi tarafından ihtiyaç miktarı çoğaltılarak ilgililere Doküman Dağıtım Formu ile dağıtılır. Dağıtılan dokümanlara KONTROLLÜ KOPYA kaşesi basılır. Dokümanların orijinal nüshaları Yönetim Temsilcisi tarafından saklanır.

Dokümanlar şirket dışına Genel Müdürün onayı ile verilir. Bu durumda verilecek yerin niteliğine göre KONTROLLÜ KOPYA veya KONTROLSÜZ KOPYA kaşesi basılır.

Birimlerde kullanılacak standart, şartname vb. dış kaynaklı dokümanların olması durumunda bu dokümanlar Yönetim Temsilcisi tarafından kendi dokümanlarımız gibi işlem görürler. Bu dokümanların güncelliğini Dış Kaynaklı Dokümanların Kontrolü ve Etkisinin Değerlendirilmesi Bölümünde açıklanmıştır.

 Dokümanların Değişikliği

Firmamız bünyesinde hazırlanmış olan dokümanlarda değişiklik söz konusu olduğunda bu istek Doküman Değişikliği İstek Formu ile Yönetim Temsilcisine bildirilir. İsteğin değerlendirilmesi sonucu uygun görüldüğünde dokümanı hazırlamakla sorumlu personel tarafından tekrar hazırlanarak onaya sunulur. Revizyon numarası bir artırılır ve revizyon tarihi yenilenir. Doküman Dağıtım Formu ve Doküman Güncel Durum Listesi güncelleştirilir. Kullanımda olan doküman toplanarak imha edilir. Orijinaline iptal kaşesi vurularak saklanır. Revize olmuş doküman dağıtım noktalarına Yönetim Temsilcisi tarafından ulaştırılır.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarındaki değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından sayfa bazında yapılır. Değişiklik yapılan sayfa yeniden yayınlanır. Değişiklik yapılan sayfanın revizyon numarası bir artırılır ve revizyon tarihi yenilenir. Yapılan değişiklik El Kitabının revizyon sayfasına işlenir.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda hazırlanmış dokümanlarımızın yeterlilik açısından değerlendirilmesi Yönetim Temsilcisi tarafından Dokümanın hazırlanmasında görev alan personel ile birlikte incelenir. Yılın son Yönetim Gözden Geçirme toplantısında Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanan performans raporunda sistemimizdeki dokümanların yeterliliği hakkında değerlendirme yapılır. Gerekli yeni dokümanların olması ve/veya revize edilmesi gereken dokümanlar Dokümanların Kontrolü prosedüründe belirtilen esaslara bağlı kalınarak işlem yapılır.

Dokümanlarımızda değişiklik yapılması durumunda doküman revizyon numarası 1 (bir) arttırılır. Kullanımda olan eski doküman toplanarak imha edilir. Orijinaline iptal kaşesi vurularak saklanır. Revize olmuş doküman dağıtım noktalarına Yönetim Temsilcisi tarafından ulaştırılır.

 Dış Kaynaklı Dokümanların Kontrolü ve Etkisinin Değerlendirilmesi

Kalite Sisteminde güncellik, Standartların takibi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve kuruluşun çalışmalarını etkileyebilecek diğer mevzuatlar ve yönetmelikler Resmi Gazeteden Yönetim Temsilcisi tarafından izlenir ve kuruluşu etkileyebilecek değişiklikler başlatılır. Resmi Gazete arşivde saklanır.

Bu uygulamalar Dış Kaynaklı Doküman Takip Prosedürüne göre yapılır.

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR :

PR.KT.08 Dış Kaynaklı Doküman Takip Prosedürü

TL.KT.01 Doküman Kodlama Talimatı

FR.KT.01 Doküman Dağıtım Formu

FR.KT.02 Doküman Değişiklik İstek Formu

LS.KT.01 Doküman Güncel Durum Listesi

LS.KT.02 Dış Kaynaklı Doküman Güncel Durum Listesi

Kontrollü Kopya Kaşesi

Kontrolsüz Kopya Kaşesi

İptal Kaşesi


Dökümanlar  kategorisindeki diğer başlıklar
 
         
Anasayfa | Hizmetlerimiz | Referanslar | Hakkımızda | Bize Danışın | Bizden Haberler | Başarı Öyküleri | İletişim | Site Haritası
Tüm hakları sakladır. Copy Right 2010 -2019 | Kullanım Şartları
Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.  | Tanjat Yolu Üzeri Ünlüler İşmerkezi/Trabzon
+90 462 3213025 | +90 462 3213027 | info@normsert.com.tr
135524 defa ziyaret edildi.

Tasarım ve Programlama: Trabzonline.Com İnternet Hiz.