Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.     
     Hizmetlerimiz   Belgeler » 4 - ISO 14001 Çevre Yönetim »   
 

   Haberler
ISO 9001:2008 Yayınlandı
   Tüm haberler
 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ÇEVRE YÖNETIM SISTEMININ AVANTAJLARI NELERDİR * Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi
* Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)
* Çevre yasalarına uyumun sağlanması
* Maliyetlerden tasarrufun sağlanması
* Firma itibar ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması
* Verimliliğin geliştirilmesi
* Kredi, vergi avantajları

ISO 14000 STANDART SERİSİ
* ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
* ISO 14004 Çevre Yönetimi -Çevre Yönetim Sistemleri- Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu –Sistemler ve Destekleyici Teknikler-
* ISO 14010 Çevre Yönetimi -Çevre Denetim Kılavuzu- Çevre İle İlgili Denetimin Genel Prensipleri
* ISO 14011 Çevre Yönetimi –Çevre Denetim Kılavuzu Denetim Usulü-Kısım 1- Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi
* ISO 14012 Çevre Yönetimi –Çevre Denetçilerinin Haiz Olması Gereken Özellikler
* ISO 14020 Çevre Yönetimi-Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri
* ISO 14030 Çevre Performansı (taslak)
* ISO 14040 Çevre Yönetimi -Hayat Boyu Değerlendirme- Genel Prensipler ve Uygulamalar

 

ISO 14001 in Faydaları

Ulusal ve/veya uluslararası şartlara uyma Çevre etki değerlendirme ve kontrolü Rekabette avantaj sağlaması Pazar payının artırılması Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı hazırlıkların yapılması,
Kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak


ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.


Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.


Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.


Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.


Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.


ISO 14001 İLE İLGİLİ TERİM ve KAVRAMLAR


SÜREKLİ GELİŞME:
Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.


ÇEVRE:
Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.


ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.


ÇEVRE POLİTİKASI:
Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.


KİRLENMENİN ÖNLENMESİ:
Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.


HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.


4 - ISO 14001 Çevre Yönetim  kategorisindeki diğer başlıklar
 
         
Anasayfa | Hizmetlerimiz | Referanslar | Hakkımızda | Bize Danışın | Bizden Haberler | Başarı Öyküleri | İletişim | Site Haritası
Tüm hakları sakladır. Copy Right 2010 -2019 | Kullanım Şartları
Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.  | Tanjat Yolu Üzeri Ünlüler İşmerkezi/Trabzon
+90 462 3213025 | +90 462 3213027 | info@normsert.com.tr
135523 defa ziyaret edildi.

Tasarım ve Programlama: Trabzonline.Com İnternet Hiz.