Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.     
     Hizmetlerimiz   Belgeler » 1 - ISO 9001:2008 »   
 

   Haberler
ISO 9001:2008 Yayınlandı
   Tüm haberler
 

KALİTE
Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesidir.

KALİTE POLİTİKASI

Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir
KALİTE YÖNETİMİ


Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir
KALİTE HEDEFLERİ

Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler
Kalite hedefleri SMART olmalıdır.
S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M: Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi
T : Timing / Zamana bağlı


İYİLEŞTİRME

Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.


ÇALIŞMA ORTAMI
İşin yapıldığı ortam şartları


DENETİM KRİTERİ
Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.


ÜRÜN

Prosesin bir Sonucu
Not: Dört Genel Ürün Kategorisi:
Donanım
Yazılım
Servisler
İşlenmiş Malzemeler
veya tüm bunların kombinezyonu.

ŞARTLAR
Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler .
Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir.
Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır.
Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuş olabilir.


Düzeltici Faaliyet

Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyet.


Önleyici Faaliyet
Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet.


Standart Dışı İzin
Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.


Serbest Bırakma
Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin


Gözden Geçirme
Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetler.

 

Doğrulama
Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.


Geçerli Kılma
Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesi .


Gerçek Delil
Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.


Uygunsuzluk

Gerekliliklere uymama


Proses

Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisi


KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

1. Müşteri Odaklılık
Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.

2. Liderlik :
Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.

3. Çalışanların Katılımı :
Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.

4. Proses Yaklaşımı :
Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U Uygula.. Prosesleri Uygula
K Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

5. Yönetime Sistem Yaklaşımı
Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.

6. Sürekli İyileştirme
Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.
İyileşme ; ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.

8. Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.


1 - ISO 9001:2008  kategorisindeki diğer başlıklar
 
         
Anasayfa | Hizmetlerimiz | Referanslar | Hakkımızda | Bize Danışın | Bizden Haberler | Başarı Öyküleri | İletişim | Site Haritası
Tüm hakları sakladır. Copy Right 2010 -2019 | Kullanım Şartları
Normsert Belgelendirme Eğitim Ltd.Şti.  | Tanjat Yolu Üzeri Ünlüler İşmerkezi/Trabzon
+90 462 3213025 | +90 462 3213027 | info@normsert.com.tr
135529 defa ziyaret edildi.

Tasarım ve Programlama: Trabzonline.Com İnternet Hiz.